Klient – Dodanie konta i przypisanie urządzenia Eng