Kategorie
Bez kategorii

KronosGuard NET 1.4

Przygotowaliśmy kolejną aktualizację popularnego systemu do obsługi
urządzeń ActiveGuard. Wśród nowości wprowadzono m.in. funkcję
informowania administratora o stanie pracy systemu za pomocą SMS oraz
obsługę drugiej generacji urządzeń ActiveGuard.