Kronos NET 3.2

Pragniemy poinformować o najnowszym wdrożeniu Kronosa NET 3.2 w środowisku produkcyjnym.

Kronos NET 3.2 ma szereg usprawnień, m.in:

- produkt przygotowany jest na nowe regulacje UE związane z ochroną danych osobowych,

- przeniesione z Kairosa zarządzanie użytkownikami w oparciu o role, dodatkowo rozbudowane o cały szereg mechanizmów kontroli haseł i cyklicznego wymuszania ich zmiany,

- nowa, całkowicie przebudowana konsola serwisowa mService pracująca na smartphone (Android),

- poprawiony moduł rozliczeń z klientami oraz usprawnione zarządzanie urządzeniami na obiekcie - magazyn wyposażenia,

- zmodernizowana webowa konsola klienta @Client,

-szereg poprawek zgłoszonych przez klientów w trakcie ostatniej Konferencji w Ustroniu.

Specjalna platforma Internetowa

Wraz z naszym partnerem firmą Impel, użytkownikiem systemu Kronos NET, przygotowaliśmy specjalną platformę Internetową wspierającą zarządzanie systemami kontroli strażników. Projekty specjalne tego typu, pozwalają jeszcze lepiej dopasować nasz system do potrzeb dużych agencji ochrony, jaką bez wątpienia jest Impel.

Kronos NET w Australii

Podczas naszej wizyty szkoleniowej w Melbourne w Australii uruchomiliśmy nowe instalacje Kronos NET.
Nasza firma wraz z Wireless Technology Group ma przyjemność ogłosić, że instalacja Kronos NET 3.1 została pomyślnie wykonana i skonfigurowana w jednej ze znanych firm ochroniarskich w Melbourne w Australii. 
Mieliśmy również okazję zaprezentować nasze urządzenia, które wzbudziły duże zainteresowanie. Dziękujemy za intensywny czas i ciepłe powitanie naszych rozwiązań;)